Informacje ogólne

Opiekunowie:
dr n. med. Paulina Adamska
paulina.palasz@gumed.edu.pl

Przewodniczący:
Maciej Sorbian

Członkami Koła są studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej.

Cele Koła:
 pogłębianie wiedzy z zakresu chirurgii stomatologicznej wśród studentów GUMED,
 motywacja do rozwoju poza standardowy zakres nauczania,
 pisanie prac naukowo-badawczych,
 przygotowywanie referatów na konferencje naukowe,
 tworzenie prezentacji na spotkania,
 udział w konferencjach naukowych,
 dzielenie się wiedzą na temat najnowszych osiągnięć w chirurgii,
 zapoznanie z praktycznymi aspektami chirurgii stomatologicznej.

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu w sali seminaryjnej w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej przy ul. Dębowej 1a.


Logo SKN Chirurgii Stomatologicznej
Logo SKN Chirurgii Stomatologicznej