Kadra dydaktyczna

StartKadra dydaktyczna
Prof. dr hab. n. med. Anna Starzyńska
Prof. dr hab. n. med. Anna Starzyńska


Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

prof. dr hab. n. med. Anna Starzyńska – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego

p.o. Kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

dr n. med. Adam Zedler – chirurg stomatolog
Pracownicy
dr n. med. Paulina Adamska – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Katarzyna Choromańska – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. Joanna Filipowicz – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Anna Gibała – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Agnieszka Grzyb – specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Jurand Mackiewicz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
lek. dent. Maria Mikołajska – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Szymon Paprocki – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Dorota Pyrzowska – specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Bożena Soroka-Letkiewicz – specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Piotr Wychowański – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Robert Burdach
lek. dent. Kamil Czarnecki
lek. dent. Weronika Haliniarz
lek. dent. Maria Kniaź
lek. dent. Aleksandra Misiejuk
lek. dent. Adrianna Nosewicz
lek. dent. Marek Pilszak