Kadra dydaktyczna

StartKadra dydaktyczna
Rozwiń
dr hab. n. med. Anna Starzyńska, prof. GUMed
dr hab. n. med. Anna Starzyńska, prof. GUMed


Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

dr hab. n. med. Anna Starzyńska, prof. GUMed – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, otolaryngolog, specjalista zdrowia publicznego

Pracownicy

lek. stom. Joanna Filipowicz – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Anna Gibała – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. Agnieszka Grzyb – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Magdalena Kaczoruk-Wieremczuk – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. stom. Antoni Jusyk – specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Jurand Mackiewicz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
lek. dent. Dorota Pyrzowska – specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Bożena Soroka-Letkiewicz – specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Adam Zedler – chirurg stomatolog
lek. dent. Paulina Bielicka
lek. dent. Robert Burdach
lek. dent. Magdalena Głuszczak
lek. dent. Natalia Ligenza
lek. dent. Marek Markiewicz
lek. dent. Mikołaj Mielke
lek. dent. Maria Mikołajska
lek. dent. Maciej Przeniosło
lek. dent. Dorota Pylińska-Dąbrowska
lek. dent. Karolina Ragin
lek. dent. Jakub Warmuz
lek. dent. Anna Żak
lek. dent. Barbara Adamkiewicz-Wiśniewska
lek. dent. Paulina Adamska
lek. dent. Łukasz Adamski
lek. dent. Katarzyna Choromańska
lek. dent. Kinga Dewerenda
lek. dent. Tomasz Kowalczyk
lek. dent. Krzysztof Kozłowski
lek. dent. Łukasz Książek
lek. dent. Szymon Paprocki