Świadczone usługi

StartŚwiadczone usługi
Świadczone usługi:
 • ekstrakcje zębów
 • plastyka połączeń ustno-zatokowych
 • zabiegi wyłuszczenia torbieli zębopochodnych
 • nacięcie ropni
 • repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba/zębów
 • repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka
 • zębodołowego z zębem/zębami
 • repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy
 • zabiegi wprowadzania implantów
 • zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift) do celów implantologicznych
 • zabiegi przygotowawcze do leczenia protetycznego i ortodontycznego np.odsłonięcia zębów zatrzymanych w celu przyklejenia zamka ortodontycznego
 • zabiegi sterowanej regeneracji tkanek (GTR – Guided Tissue Regenration) oraz sterowanej regeracji kości (GBR – Guided Bone Regeneration) z zastosowaniem materiałów kościozastępczych – kości własnopochodnej i błon zaporowych
 • pobieranie wycinków/biopsji


...