Historia

StartHistoria

Historia gdańskiej szkoły chirurgii stomatologicznej


Rozwój chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej w Gdańsku odbywał się etapami. Bezpośrednio po wojnie, w 1945 r., stomatologia praktycznie nie istniała. Leczenie trzeba było organizować od podstaw, uwzględniając najpilniejsze potrzeby pacjentów.

Pionierami w tej dziedzinie, którzy położyli również podwaliny pod rozwój chirurgii szczękowo-twarzowej w Gdańsku, byli dr dent. Walenty Maniszewski (zastępca dyrektora Szpitala Miejskiego w Gdańsku) oraz Maria Miłodrowska (wówczas lekarz dentysta, następnie doktor medycyny). To właśnie dzięki działaniom tych lekarzy w okresie od kwietnia do grudnia 1945 r. została uruchomiona Przychodnia Dentystyczna Szpitala Miejskiego, a w jej ramach gabinet chirurgii stomatologicznej, bardzo szybko rozwijający swą działalność.

W grudniu 1946 r. utworzono Katedrę i Klinikę Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego. Kierownikami byli kolejno: prof. dr. med. Alfred Meissner z Warszawy, który zrzekł się kierownictwa w listopadzie 1947 r. oraz dr. med. I. Semadeni-Konopacka, pełniąca obowiązki kierownika od listopada 1947 do października 1950 r.

Utworzony w maju 1947 r. Wydział Stomatologiczny przemianowano w 1950 r. na Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego AMG. Tego samego roku utworzono również Katedrę i Zakład Chirurgii Stomatologicznej. Jej kierownikiem został prof. Mieczysław Jarosz, który funkcję tę pełnił do 31 grudnia 1969 r.

1 lutego 1969 r. kierownictwo Katedry, Zakładu i Kliniki Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej objął, z wyboru Rady Wydziału Lekarskiego AMG, doc. dr hab. Tadeusz Korzon, przeniesiony z Akademii Medycznej w Łodzi. W 1975 r. uzyskał on tytuł profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1990 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Funkcję kierownika katedry pełnił do 1998 roku. Był autorem i współautorem 276 publikacji naukowych, monografii ,,Urazy szczęk i twarzy”, książek – podręczników dla studentów i lekarzy: ,,Traumatologia szczęk i twarzy” pod redakcją prof. St. Fliegera oraz ,,Chirurgia szczękowo-twarzowa” pod redakcją prof. L. Krysta. Był promotorem 14 przewodów doktorskich oraz 2 prac habilitacyjnych. Pełnił funkcje członka Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego oraz przez 14 lat członka Krajowego Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie chirurgii szczękowej i stomatologicznej, przez co Klinika stanowiła bazę kliniczną krajowego nadzoru specjalistycznego. Wielokrotnie nagradzany. W pamięci ludzi pozostał jako współtwórca i propagator nowoczesnej chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce oraz autor gdańskiej szkoły traumatologii szczękowej.

Następcą prof. dr. hab. med Tadeusza Korzona na stanowisku kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej GUMed został
prof. nadzw. dr hab. Józef Zienkiewicz, który funkcję tę pełnił do roku 2007.

Dalszy rozwój Poradni Chirurgii Stomatologicznej nastąpił pod przewodnictwem dr n. med. Jadwiga Gawrońska-Skorkowska oraz dr n. med. Bożena Soroka-Letkiewicz.

W roku 2007 kierownikiem katedry został prof. dr hab. med. Adam Włodarkiewicz, który funkcję tę pełnił do roku 2014. Później jego stanowisko zajęła dr hab. med. Barbara Drogoszewska, która do 11 kwietnia 2017 pełniła funkcję p.o. kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej.

11 kwietnia 2017 r. Katedra została podzielona na dwie odrębne jednostki organizacyjne: Klinikę Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, której p.o. kierownika pozostała dr hab. med. Barbara Drogoszewska oraz Zakład Chirurgii Stomatologicznej, którego kierownikiem została prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Starzyńska.

1. 01/07/1946r. – Pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o przeniesienie prof. Meissnera do Gdańska.
2. 07/12/1946r. – Mianowanie prof. Meissnera przez Prezydenta KRN B. Bieruta profesorem zwyczajnym na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Gdańsku
3. 27/03/1947r. – Decyzja o powołaniu Wydziału Stomatologicznego ALG w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej nr 29 poz. 125.
4. 15/05/1947r. – Powołanie Wydziału Stomatologicznego Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
5. Skład osobowy w roku akademickim 1948/49 “Akademia Lekarska w Gdańsku” – opiekun Kliniki Stomatologicznej – dr med. Zdzisław Kieturakis.
6. 01/10/1948r. – Po raz pierwszy przyjęto studentów na kierunek studiów stomatologicznych (161 osób).
7. Od 03/1948r. – Zabiegano intensywnie o przydzielenie środków finansowych na odbudowę budynku u zbiegu ulic Orzeszkowej i Dębinki i budowę od podstaw budynku “starej anatomii” przy ul. M. Curie-Skłodowskiej – Starania o przydzielenie 35 mln zł + 17 mln zł na meble sprzęt i pomoce naukowe.
8. 19/01/1950r. – Ministerstwo Zdrowia – Otwarcie Oddziału Stomatologicznego przy Wydziale Lekarskim, a rozwiązanie Wydziału Stomatologicznego ALG.
9. 11/02/1950r. – Likwidacja Samodzielnego Wydziału Stomatologicznego – Powołanie Oddziału Stomatologicznego.
10. Wiosna 1952r. – Własne pomieszczenie = “fersterówka” ul. Dębinki 1 – Utworzenie polikliniki chirurgii stomatologicznej.
11. 10/1953r. – Oddział Chirurgii Szczękowej włączono do powstałej w 1951r. Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Oddziału Stomatologicznego – Kierownik: Mieczysław Jarosz.
12.16/05/1984r.- Zarządzenie Rektora – Przyjęcie nazwy Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
13.15/07/1992r.- Rozwiązanie Instytutu Stomatologii – Utworzenie Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.